คำพยานชีวิต – จากชีวิตที่ตกต่ำไปสู่ชีวิตที่มีพระพร

maxresdefault.jpg

 

 

คุณตั้มแป่งปันว่าเธอมาจากชีวิตที่ตกต่ำมาก แต่เธอได้พบพระเยซู พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของเธอจากดำเป็นขาว จากต่ำเป็นสูงขึ้น พระคุณของพระเจ้าล้นเหลือจริงๆ พระองค์นำความรอดในด้านต่างๆมาสู่เธอ (1 ธันวาคม 2018)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s